Vanliga frågor

Kontakta oss för att få en offert +44 (0)7831 486710
Pålitliga Tillförlitliga Erfarna

Vad händer på själva dagen?

Eftersom vi är ett litet företag är vi "tillräckligt små för att bry oss om" och tycker lika mycket om att ta hand om små saker som stora. Ett stort företag eller ett företag med mindre erfarenhet kanske inte lägger så stor vikt vid att vara uppmärksam på detaljer.

Vi sätter till exempel fast alla slingor och fendrar och kontrollerar presenningar och andra kanvasskydd inför resan. Vi lämnar aldrig båtvarvet utan att hämta extranycklar. Vi kontrollerar dessutom stabiliteten och båtens säkerhet regelbundet under resans gång.

För er och vår sinnesro är vi alltid med båten på natten – i lastbilskojen. Vid leveransplatsen ser vi även till att varvspersonalen signerar leveransnotan för nycklarna, masten och annan lös utrustning.

Behövs särskilt pappersarbete?

För alla leveranser använder vi antingen en leveransnota eller en CMR-fraktsedel. Vi hjälper till med allt pappersarbete som krävs för gränsöverskridande leveranser och tullklarering.

Behöver jag en försäkring?

Vi har en brittisk allriskförsäkring och även en CMR-försäkring för gränsöverskridande leveranser.

Allriskförsäkringen inkluderar nästan allting förutom personliga ägodelar, lösa delar som trillar av båten, och skador som orsakas av ett träds låga grenar.

CMR-försäkringen är en lagstadgad försäkring som regleras av ett internationellt avtal för gränsöverskridanden leveranser. Fullständig information om alla försäkringar lämnas på begäran.

Hur är det med betalning?

Hela beloppet skall betalas via banköverföring när båten har lastats. Om det är ditt företag som köper båten kommer vi att behöva ditt momsregistreringsnummer i förväg.

Behöver jag vara där på dagen?

Om du vill är du naturligtvis välkommen att vara med inför flytten, men det är inte en nödvändighet.

Vi kontrollerar båten för att säkerställa att allt är säkert inför en sådan resa och ser till att delar som skulle kunna lossna under transporten tas bort och förvaras invändigt.